art. 91 § 1, § 1a oraz § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r.

w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz.U. Nr 83, poz. 761 ze zm.) w zakresie, w jakim stanowią podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich, którego funkcjonowanie prowadzi do systematycznego zmniejszania tych wynagrodzeń. [system kształtowania wynagrodzeń sędziów]

Wyciąg z uchwały nr 219/2008 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 lipca 2008 r.

w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Pobierz dokument  

Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego

Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt K 25/08

Pobierz dokument 

Pliki do pobrania:

< powrót

print