art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.).

[określanie w drodze rozporządzenia szczegółowego trybu działania oraz postępowania przed Krajową Radą Sądownictwa]

Uchwała Nr 153/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2007 r.

w przedmiocie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Pobierz dokument  


Wniosek Krajowej Rady Sądownictwa do Trybunału Konstytucyjnego

w sprawie zgodności z Konstytucją: art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. nr 100, poz. 1082 ze zm.).

Pobierz dokument  


Uchwała Nr 185/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 8 listopada 2007 r.

w sprawie upoważnienia członków Krajowej Rady Sądownictwa do występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w związku z uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa Nr 153/07 z dnia 12 września 2007 r.

Pobierz dokument 

Pliki do pobrania:

< powrót

print