Zasłużeni sędziowie odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

   Członkowie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w składzie: sędzia Leszek Mazur - Przewodniczący, sędzia Wiesław Johann - Wiceprzewodniczący, sędzia dr Dariusz Drajewicz - Wiceprzewodniczący, sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Marek Jaskulski i sędzia Maciej Mitera wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym sędziom, która odbyła się 20 marca 2019 r. w Belwederze.
   Za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski zostali uhonorowani sędziowie w stanie spoczynku: Anna Puchała, Stanisław Puchała, Henryka Szwyngel.
   W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenia wręczył Minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


 
                                                                                    Sędzia dr Maciej Mitera
                                                                                    Rzecznik Prasowy
                                                                                    Krajowej Rady Sądownictwa


< powrót

print