Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Komunikaty - Posiedzenia Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa, które rozpatrują zgłoszenia kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego - Krajowa Rada Sądownictwa

Posiedzenia Zespołów Krajowej Rady Sądownictwa, które rozpatrują zgłoszenia kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego

   Dzisiaj tj., 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęły się posiedzenia 2 z 4 zespołów członków Krajowej Rady Sądownictwa, których zadaniem jest przygotowanie do rozpatrzenia przez Radę zgłoszeń kandydatów na 44 wolne stanowiska sędziów Sądu Najwyższego. Podczas tych posiedzeń, członkowie Rady przeprowadzą rozmowy z kandydatami, przeanalizują zgromadzoną dokumentację i opracują listy kandydatów rekomendowanych do poszczególnych izb Sądu Najwyższego.


   Rada nie ma możliwości transmitowania posiedzeń zespołów – ustawa umożliwia transmisję wyłącznie posiedzeń plenarnych KRS. Pojawiające się w mediach analogie dotyczące transmisji posiedzeń komisji sejmowych są bezpodstawne – jawność tych posiedzeń regulują bowiem inne przepisy (art. 61 ust. 2 Konstytucji i właściwe regulaminy obu izb parlamentu). Rada nie może wymuszać od kandydatów na sędziów SN zgody na rozpowszechnienie ich wizerunku i jest zobowiązana do przetwarzania danych kandydata wyłącznie w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy. Do tej pory Rada nie zdecydowała, czy wysłucha kandydatów na sędziów SN również na posiedzeniu plenarnym.


   Wbrew nieprecyzyjnym informacjom rozpowszechnianym w mediach, posiedzenia zespołów nie są ani tajne ani niejawne. Jak zawsze, posiedzenia zespołów są protokołowane, a dokumenty te podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. O terminie posiedzeń zespołów zostały ponadto zawiadomione: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiciele tych instytucji mogą brać udział w posiedzeniu zespołów z głosem doradczym.                            
       
                                                                                    Przewodniczący
                                                                                    Krajowej Rady Sądownictwa
                                                                                    sędzia Leszek Mazur


< powrót

print