Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Komunikaty - Powołanie nowych asesorów - braki w dokumentacji - Krajowa Rada Sądownictwa

Powołanie nowych asesorów - braki w dokumentacji

   Informuję, że 13 października 2017 roku Minister Sprawiedliwości przesłał do Krajowej Rady Sądownictwa listę nowo mianowanych asesorów sądowych. W związku z tym 18 października 2017 r. zebrało się Prezydium Rady, które ustaliło, że przesłane dokumenty zawierają jedynie imienną listę asesorów. Nie zostały dołączone wszystkie dokumenty, a mianowicie: informacja z Krajowego Rejestru Karnego i informacja od właściwego komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji na temat każdego z mianowanych asesorów sądowych oraz wniosek o powierzenie pełnienia obowiązków sędziego. Zgodnie z nowymi przepisami, w ciągu miesiąca od dnia przekazania kompletu dokumentów, Rada może wyrazić sprzeciw wobec pełnienia przez asesorów sądowych obowiązków sędziego. Prezydium Rady stwierdziło, że skoro Minister Sprawiedliwości nie przekazał tych dokumentów Radzie, to, przewidziany w ustawie, termin ich rozpatrzenia jeszcze się nie rozpoczął.
   Ponadto, postępowanie w tej sprawie powinno się odbywać za pośrednictwem systemu komputerowego nadzorowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak do dzisiaj, w systemie tym nie udostępniono Radzie żadnych dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia kandydatur asesorów sądowych. Rada poinformowała o tym fakcie Ministerstwo Sprawiedliwości.

                                                                   Sędzia Waldemar Żurek
                                                                   Rzecznik Prasowy
                                                                   Krajowej Rady Sądownictwa                                                          

< powrót

print