Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Rzecznicy prasowi wyjaśniają - Wyjaśnienia sędziego Waldemara Żurka, rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa, skierowane do Roberta Popielewicza Redaktora Naczelnego - www.NaszDziennik.pl - Krajowa Rada Sądownictwa

Wyjaśnienia sędziego Waldemara Żurka, rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa, skierowane do Roberta Popielewicza Redaktora Naczelnego - www.NaszDziennik.pl


Szanowny Panie Redaktorze,

W związku z publikacją 9 maja 2015 r. w internetowym wydaniu Naszego Dziennika wywiadu z posłem Kazimierzem Moskalem „Imperium Burego nie do ruszenia?”, zwracam się z uprzejmą prośbą o publikację wyjaśnienia rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa sędziego Waldemara Żurka. We wspomnianym wywiadzie pojawiły się informacje niezgodne z rzeczywistością i bardzo nam zależy, żeby czytelnicy Naszego Dziennika mogli poznać opinię Krajowej Rady Sądownictwa - konstytucyjnego organu stojącego na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów - na temat spraw dotyczących jej działania. Rzecznik prasowy KRS jest także gotowy w każdej chwili do rozmowy z przedstawicielem kierowanej przez Pana redakcji i odpowiedzi na Państwa pytania.
Tekst wyjaśnienia do publikacji:
W wywiadzie z posłem Kazimierzem Moskalem zatytułowanym „Imperium Burego nie do ruszenia?”, który ukazał się 9 maja 2015 r. w internetowym wydaniu Naszego Dziennika dwukrotnie padła sugestia o nieprawidłowym funkcjonowaniu konstytucyjnego organu państwa jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Fragment wypowiedzi wskazuje, że poseł Jan Bury, jako „członek Krajowej Rady Sądownictwa wpływał na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości”. Dalej Kazimierz Moskal podnosi, że „osoby funkcjonujące w różnych instytucjach publicznych w dziwny sposób są powiązane i wspierają działalność Burego. Są to m.in. przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, np. sędziowie pośrednio w swoim awansie uzależnieni od członka Krajowej Rady Sądownictwa Jana Burego”.

Chciałbym podkreślić, że sugestie jakoby członek Krajowej Rady Sądownictwa wpływał na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości są całkowicie bezpodstawne podobnie jak sugestie, że przedstawiciele sądownictwa są bezpośrednio uzależnieni od decyzji członka Krajowej Rady Sądownictwa Jana Burego. Takie zarzuty wysuwane przez osobę publiczną powinny być poparte faktami. Jeśli są jakiekolwiek dowody na działania niegodne z prawem to sprawa powinna zostać zgłoszona do prokuratury. Poseł Jan Bury jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa jako przedstawiciel Sejmu i określonej partii, ale Rada składa się z 25 członków, wśród których są także przedstawiciele partii opozycyjnych. Największą grupę członków KRS stanowią jednak apolityczni i niepodatni na żadne naciski sędziowie.
Krajowa Rada Sądownictwa wskazuje kandydatów na urząd sędziego w sposób transparentny. Dodatkowym zabezpieczeniem w procesie wyboru kandydatów są rozwiązania prawne, które nie pozwalają jednemu członkowi na wpływanie na ostateczną decyzję Rady, nawet gdyby podjął taką próbę. Sugestie, które zostały przedstawione w wywiadzie uderzają w dobre imię i zaufanie do bardzo ważnego organu państwowego, a ponieważ nie zostały poparte faktami są jedynie pomówieniem.
Apelujemy, by przedstawiciele tak ważnych organów państwowych jak Krajowa Rada Sądownictwa mieli możliwość przedstawienia  swojego stanowiska w sprawach, o których Państwo piszecie. Pozwoli to czytelnikom wyrobić sobie własne zdanie na temat przedstawianych problemów.”

                                                                                           Z poważaniem
                                                                                           Sędzia Waldemar Żurek
                                                                                           Rzecznik Prasowy
                                                                                           Krajowej Rady Sądownictwa

                            
< powrót

print