Members of the National Council of the Judiciary

Filomena Barczewska członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Najwyższego)


Ewa Barnaszewska członek Rady od 19 marca 2006 r. - wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów 15 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu) od dnia 20 marca 2010 r. /2-ga kadencja/ (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów)


Jerzy Bączyk członek Rady od 18 grudnia 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu)


Aleksander Bentkowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 9 stycznia 1991 r. (Minister Sprawiedliwości) od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (poseł)


Marek Biernacki członek Rady od 6 maja 2013 r. (Minister Sprawiedliwości)


Anna Bogucka-Skowrońska członek Rady od 4 grudnia 1997 r. do 16 listopada 2001 r. (senator)


Łukasz Bojarski członek Rady od 21 września 2010 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)


Grzegorz Borkowski członek Rady od 13 maja 2002 r. do 13 maja 2006 - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego


Małgorzata Borowiec członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, od 25 listopada 1997 r. - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)


Jan Bury członek Rady od 14 grudnia 2001 r. do 27 stycznia 2006 r. od 27 stycznia 2006 r. do 22 grudnia 2011 r. od 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Marek Celej członek Rady od 10 kwietnia 1998 r. do 6 stycznia 2006 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)


Ewa Chałubińska członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi) od 19 marca 2006 r.do 19 marca 2010 r.


Jarosław Chmielewski członek Rady od 22 grudnia 2005 r. do 20 grudnia 2007 r. (senator)


Stanisław Marcin Chmielewski członek Rady od 19 grudnia 2007 r. do 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Piotr Chojnacki członek Rady od 22 stycznia 1992 r. do 17 listopada 1993 r. (senator) od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (poseł).


Jan Chojnowski członek Rady od 4 grudnia 1997 r. do 16 listopada 2001 r. (senator)


Wiesław Chrzanowski członek Rady od 23 stycznia 1991 r. do 20 listopada 1991 r. (Minister Sprawiedliwości)


Włodzimierz Cimoszewicz członek Rady od 17 listopada 1993 r. do 17 lutego 1995 r. (Minister Sprawiedliwości)


Andrzej Czuma członek Rady od 23 stycznia 2009 r. do 13 października 2009 r. – Minister Sprawiedliwości


Zbigniew Ćwiąkalski Członek Rady od 16 listopada 2007 r. do 21 stycznia 2009 r. – Minister Sprawiedliwości


Bogusław Dauter członek Rady od 24 marca 1994 r. do 29 czerwca 1995 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Siedlcach)


Stanisław Dąbrowsk członek Rady od 21 marca 2002 r. do 21 marca 2006 r. od 22 marca 2006 r. do 22 marca 2010 r. (wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego 27 lutego 2006 r., sędzia Sądu Najwyższego) od 19 października 2010 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 4 marca 2004 r. do 21 marca 2006 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 marca 2006 r. do 22 marca 2010 r.


Andrzej Mikołaj Dera członek Rady od 23 marca 2006 r. do 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Janusz Dobrosz członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 27 września 1991 r. (poseł)


Zbigniew Dyka członek Rady od 23 grudnia 1991 r. do 17 marca 1993 r. (Minister Sprawiedliwości)


Marian Filar członek Rady od 19 grudnia 2007 r. do 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Teresa Flemming-Kulesza członek Rady od 21 marca 2002 r. do 21 marca 2006 r. (sędzia Sądu Najwyższego) od 19 marca 2006 r. do 19 marca 2010 r.


Andrzej Gaberle członek Rady od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (poseł)


Lech Gardocki członek Rady od 17 października 1998 r. do 18 października 2010 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego)


Grzegorz Gładysz członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie) od 19 marca 2006 r. do 19 marca 2010 r.


Barbara Godlewska-Michalak członek Rady od 20 marca 2006 r. - wybrana przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji 16 marca 2006 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) od dnia 21 marca 2010 r. /2-ga kadencja/ (wybrana w dniu 17 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji)


Janusz Godyń członek Rady od 5 września 1990 r. do 24 marca 1998 r. (Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Wojskową)


Katarzyna Gonera od dnia 23 marca 2010 r. (wybrana w dniu 22 lutego 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego)


Gabriela Gorzan członek Rady 18 marca 1998 r. do 15 stycznia 2002 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu)


Przemysław Edgar Gosiewski członek Rady od 27 stycznia 2006 r. do 12 czerwca 2006 r. - poseł


Jarosław Gowin członek Rady od 18 listopada 2011 r. do 6 maja 2013 r.  (Minister Sprawiedliwości)


Piotr Górecki członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. - (sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 4 marca 2004 r. do 18 marca 2006 r.


Antoni Górski od dnia 23 marca 2010 r. (wybrany w dniu 22 lutego 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego) Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 31 marca 2010 r.


Cezary Grabarczyk członek Rady od 19 grudnia 2002 r. do 27 stycznia 2006 r. (poseł)


Jacek Gudowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, od 1 lipca 1990 r. - sędzia Sądu Najwyższego) od 20 marca 1998 r. do 20 marca 2002 r. (sędzia Sądu Najwyższego)


Alina Gut członek Rady od 27 stycznia 2006 r. do 22 lutego 2006 r. (poseł)


Tadeusz Julian Haczkiewicz członek Rady od dnia 21 marca 2010 r. (wybrany w dniu 17 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji) do dnia 28 maja 2010 r.


Roman Hauser członek Rady od 21 maja 1992 r. do 21 maja 2004 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego) od 23 maja 2010 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)


Stanisław Iwanicki członek Rady od 5 lipca 2001 r. do 19 października 2001 r. (Minister Sprawiedliwości)


Józef Iwulski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Najwyższego) od 20 marca 1998 r. do 20 marca 2002 r. (sędzia Sądu Najwyższego) Wiceprzewodniczący Rady od 16 kwietnia 1998 r. do 20 marca 2002 r.


Andrzej Jagiełło członek Rady 14 lutego 2000 r. do 14 lutego 2004 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach) Przewodniczący Rady od 4 kwietnia 2002 r. - 14 lutego 2004 r. od 10 lutego 2012 r. - wybrany w dniu 19 grudnia 2011 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z udziałem przedstawicieli zgromadzeń ogólnych sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych.


Joachim Janik członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Opolu) od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Opolu) Wiceprzewodniczący Rady od 20 listopada 1997 r. do 24 marca 1998 r. i od 16 kwietnia 1998 r. do 17 marca 2002 r.


Paweł Jaros członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 13 lutego 2001 r. (poseł)


Mirosław Jaroszewski członek Rady od 25 stycznia 2002 r. do 25 stycznia 2006 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie) od 26 stycznia 2006 r. do 26 stycznia 2010 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie)


Jerzy Jasiński członek Rady od 25 września 1991 r. do 13 grudnia 1995 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)


Wojciech Jasiński członek Rady od 27 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2006 r. (poseł)


Jerzy Jaskiernia członek Rady od 26 kwietnia 1995 r. do 11 stycznia 1996 r. (Minister Sprawiedliwości)


Ryszard Juszkiewicz członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1991 r. (senator)


Lech Kaczyński członek Rady od 12 czerwca 2000 r. do 5 lipca 2001 r. (Minister Sprawiedliwości) od 14 grudnia 2001 r. do 9 listopada 2002 r. (poseł)


Andrzej Kalwas członek Rady od 6 września 2004 r. do 31 października 2005 r. ( Minister Sprawiedliwości)


Irena Kaminska członek Rady 17 marca 1998 r. do 15 stycznia 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi)


Roman Karaś członek Rady od 15 grudnia 1993 r. do 14 października 1997 r. (senator)


Marek Kasperczak członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojskowego) od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie) Wiceprzewodniczący Rady od 24 marca 1994 r. do 13 lutego 1996 r.


Roman Kęska członek Rady od 17 marca 2004 r. do 16 marca 2008 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach). 0d 17 marca 2008 r. do 18 marca 2012 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach)
 Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 marca 2006 r. do 16 marca 2008 r. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 8 kwietnia 2008 r. do 18 marca 2012 r.


Leon Kieres członek Rady od 19 listopada 2009 r. do 21 grudnia 2011 r. (Senator)


Tadeusz Kilian członek Rady od 28 marca 2001 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)


Juliusz Kleeberg członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, od lutego 1995 r. - sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach) od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, od 23 stycznia 2001 r. sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach)


Andrzej Konopka członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego we Włocławku, od 14 czerwca 1993 r. - sędzia Sądu Najwyższego) od 18 kwietnia 1996 do 24 marca 1998 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)


Michał Kopeć członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, od 20 kwietnia 2000 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku)


Sławomir Piotr Kopyciński członek Rady od 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Lech Kozioł członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1991 r. (senator)


Mirosław Krajewski członek Rady od 23 marca 2006 r. do 19 grudnia 2007 r. (poseł)


Andrzej Kram członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej) od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Bielsku-Białej)


Jan Kremer członek Rady od 28 czerwca 2010 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Apelacji w dniu 28 czerwca 2010 r.)


Zbigniew Kruszewski członek Rady od 16 listopada 2001 r. do 22 grudnia 2005 r. (senator) 


Leszek Kubicki członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 6 grudnia 1990 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP) od 13 lutego 1996 r. do 15 października 1997 r. (Minister Sprawiedliwości)


Zygmunt Kufel członek Rady od 26 lutego 1992 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)


Grzegorz Kurczuk członek Rady od 24 marca 1994 r. do 15 października 1997 r. (senator) od 14 grudnia 2001 r. do 6 lipca 2002 r. ( poseł), od 6 lipca 2002 r. do 2 maja 2004 r. ( Minister Sprawiedliwości)


Barbara Kurzeja członek Rady od 19 marca 2002 r.  do 19 marca 2006 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach)


Jerzy Kuźniar członek Rady od 18 grudnia 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie)


Krzysztof Kwiatkowski członek Rady od 20 grudnia 2007 r. do 14 października 2009 r. (Senator) od 14 października 2009 r. do 18 listopada 2011 r. (Minister Sprawiedliwości) od 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Leszek Lackorzyński członek Rady od 15 grudnia 1993 r. do 23 lutego 1994 r. (senator)


Jan Linowski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)


Kazimierz Lipiński członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 30 czerwca 1990 r. (Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Wojskową)


Teresa Liszcz członek Rady od 18 czerwca 1998 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)


Józef Lubieniecki członek Rady od 22 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1992 r. (poseł)


Tadeusz Ładykowski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Warszawie)


Adam Łopatka członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 30 czerwca 1990 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego)


Wacława Macińska członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu) 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu)


Jan Majewski członek Rady od 26 lutego 1992 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)


Sylwester Marciniak członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim, od 17 maja 1995 r. - sędzia Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu)


Aleksandra Marszałek członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, od 11 października 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu)


Zbigniew Merchel członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. od 19 marca 2006 r. do 19 marca 2010 r.


Krystyna Mielczarek członek Rady od 20 marca 2006 r. do 20 marca 2010 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi)


Józef Mikos członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Najwyższego)


Bogusław Moraczewski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim) od 17 marca 1998 r. do 16 listopada 1999 r. Sedzia Sądu Okregowego w Piotrkowie Trybunalskim.


Beata Morawiec członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie, od 6 listopada 2002 r. sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) od 19 marca 2006 r. - 19 marca 2010 r.


Maria Motylska-Kucharczyk od dnia 20 marca 2010 r. (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów) 


Marianna Muża członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Katowicach)


Maria Myślińska członek Rady 16 lutego 1998 r. do 16 lutego 2002 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)


Małgorzata Niezgódka-Medek członek Rady od 14 maja 2006 (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) wybrana na drugą kadencję od 15 maja 2010 r. do 15 maja 2014 r. (w dniu 20 kwietnia 2010 r. przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego) Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa od 6 marca 2012 r.


Włodzimierz Olszewski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie) od 18 marca 1998 r. do 18 marca 2002 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie) Wiceprzewodniczący Rady od 12 marca 1996 r. do 24 marca 1998 r. Przewodniczący Rady od 16 kwietnia 1998 r. do 18 marca 2002 r.


Gabriela Ott od dnia 20 marca 2010 r. (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów)


Kazimierz Pańtak członek Rady od 18 kwietnia 1996 r. do 15 października 1997 r. (poseł)


Agnieszka Pasternak członek Rady od 14 grudnia 2001 r. do 27 stycznia 2006 r. (poseł)


Krystyna Pawłowicz członek Rady od 22 grudnia 2011 r. (Poseł)


Ryszard Pęk członek Rady od 9 lutego 2004 r. – do 9 lutego 2008 r. od 10 lutego 2008 r. - wybrany przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 27 marca 2006 r. do 9 lutego 2008 r. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 11 marca 2008 r. do 10 lutego 2012 r.


Jan Piątkowski członek Rady od 18 marca 1993 r. do 7 października 1993 r. (Minister Sprawiedliwości) 


Katarzyna Maria Piekarska członek Rady od 24 stycznia 2003 r. do 27 stycznia 2006 r. (poseł)


Antoni Pieniążek członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 17 grudnia 1991 r. (poseł)


Marek Pietruszyński członek Rady 23 stycznia 1998 r. do 23 stycznia 2002 r. (sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie)


Stanisław Piotrowicz członek Rady  od 22 grudnia 2005 r. do 20 grudnia 2007 r.  (senator)


Irena Piotrowska członek Rady od 18 marca 2002 r. do 18 marca 2006 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach) od 19 marca 2006 r. - 19 marca 2010 r.


Barbara Piwnik członek Rady od 19 października 2001 r. do 6 lipca 2002 r. (Minister Sprawiedliwości)


Franciszek Połomski członek Rady od 22 stycznia 1992 r. do 17 listopada 1993 r. (senator)


Ewa Preneta-Ambicka od dnia 20 marca 2010 r. (wybrana w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów)

Piotr Raczkowski członek Rady od 27 stycznia 2010 r. - sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie


Stanisław Rakoczy członek Rady od 26 lutego 1992 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)


Henryk Romanowski członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie)


Maja Rymar członek Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie) od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie) 


Edward Rzepka członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (poseł)


Marek Sadowski członek Rady od 2 maja 2004 r. do 6 września 2004 r. (Minister Sprawiedliwości)


Małgorzata Sadurska członek Rady od 18 października 2006 r. do 19 grudnia 2007 r. (poseł)


Jarema Sawiński członek Rady od 19 marca 2006 r. - wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu 15 marca 2006 r oraz 15 marca 2010 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu) Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 17 kwietnia 2012 r.


Jan Semeniuk członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) Ewa Serocka członek Rady od 16 listopada 2001 r. do 22 grudnia 2005 r. (senator)


Zbigniew Siemiątkowski członek Rady od 24 marca 1994 r. do 13 marca 1996 r. (poseł)


Ewa Stryczyńska członek Rady od 6 stycznia 2006 r. do 21 września 2010 r. (osoba powołana przez Prezydenta RP)


Krzysztof Strzelczyk członek Rady od 19 marca 2002 r. do 19 marca 2006 r. (sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) Wiceprzewodniczący Rady od 4 kwietnia 2002 r. do 4 marca 2004 r. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa od 4 marca 2004 r. do 19 marca 2006 r.


Adam Strzembosz członek Rady od 5 września 1990 r. do 16 października 1998 r. (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego) Przewodniczący Rady od 24 marca 1994 r. do 24 marca 1998 r.


Hanna Suchocka członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 11 czerwca 2000 r. (Minister Sprawiedliwości)


Grażyna Anna Sztark członek Rady od 21 grudnia 2011 r. (Senator)


Bronisław Szydło członek Rady od 17 marca 1998 r. do 17 marca 2002 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie) od 18 marca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie) Wiceprzewodniczący Rady od 4 kwietnia 2002 r. - 31 grudnia 2003 r.


Zofia Ślężak członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, od 12 stycznia 1993 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku)


Krzysztof Śmieja członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)


Janusz Trzciński członek Rady od 22 maja 2004 r. do 22 maja 2010 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)


Jan Wasilewski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Najwyższego) Wiceprzewodniczący Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r.


Jerzy Wierchowicz członek Rady od 19 listopada 1997 r. do 14 grudnia 2001 r. (poseł)


Janusz Wojciechowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 31 października 1993 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Skierniewicach, od 28 września 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie) 31 października 1993 r. zrzekł się stanowiska sędziego


Krzysztof Wojtaszek członek Rady od 19 marca 2012 r. (sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie) 2 marca 2012 r. wybrany przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów


Marek Wolski członek Rady od 11 stycznia 1996 r. do 24 marca 1998 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Lublinie)


Jerzy Zawistowski członek Rady od 23 lutego 1990 r. - do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, od 28 września 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie)


Adam Zieliński członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 30 kwietnia 1992 r. (Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego)


Piotr Benedykt Zientarski członek Rady od 20 grudnia 2007 r. do 21 grudnia 2011 r. od 21 grudnia 2011 r. (Senator)


Janusz Zimny od dnia 20 marca 2010 r. (wybrany w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów)


Stanisław Zimoch członek Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r. (sędzia Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, od 28 września 1990 r. - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi) Przewodniczący Rady od 23 lutego 1990 r. do 23 lutego 1994 r.


Zbigniew Ziobro członek Rady od 31 października 2005 r. do 16 listopada 2007 r. (Minister Sprawiedliwości)


Waldemar Żurek od dnia 20 marca 2010 r. (wybrany w dniu 15 marca 2010 r. przez Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów)

print