Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, Rzym, 11- 13 czerwca 2014 r. Fot. CSM Italy, Judita Tamošiūnaitė - Lithuania, sędzia Irena Piotrowska

< powrót

print