Uroczystość nadania tytułu doctora honoris causa Uniwersytetu Al-Farabi w Kazachstanie senatorowi Piotrowi Zientarskiemu, członkowi KRS, w uznaniu jego dorobku naukowego i działalności na rzecz współpracy polsko-kazachskiej; Ałma-Aty 18 sierpnia 2014 r.

< powrót

print