rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jaki zaistniał pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Radą Sądownictwa w zakresie dotyczącym kompetencji do opiniowania kandydatów na stanowisko sędziego.

Uchwała Nr 224/2007 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie sporu kompetencyjnego.

Pobierz dokument  


Wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2008 r.

o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, jaki zaistniał pomiędzy Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i Krajową Radą Sądownictwa w zakresie dotyczącym kompetencji do opiniowania kandydatów na stanowisko sędziego.

*Trybunał Konstytucyjny – sygn. akt Kpt 1/08

Pobierz dokument  

postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2008 r.

sygn. akt Kpt 1/08

Pobierz dokument 

Pliki do pobrania:

< powrót

print