Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Kontakt - Krajowa Rada Sądownictwa

KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

tel. centrala (+4822) 3-792-840
Nr fax-u (22) 3-792-794
poczta elektroniczna: biuro@krs.gov.pl

 

Przewodniczący - sędzia Leszek Mazur

tel. (22) 3-792-792Wiceprzewodniczący - sędzia dr Dariusz Drajewicz

tel. (22) 3-792-740


Wiceprzewodniczący - sędzia TK w st. spocz. Wiesław Johann

tel. (22) 3-792-730


Rzecznik prasowy - sędzia dr Maciej Mitera

tel. (22) 3-792-750

tel. kom. +48 783-700-500

Zastępca Rzecznika Prasowego - sędzia Jarosław Dudzicz

tel. (22) 379-27-50

tel. kom. +48 501-711-328

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie kierowanej do Krajowej Rady Sądownictwa korespondencji

Administrator Danych

Krajowa Rada Sądownictwa, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, e-mail: biuro@krs.pl, nr tel.: 22 379-28-40, nr fax: 22 379-27-94

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
email biuro@krs.gov.pl, za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa wyznaczył inspektora ochrony danych w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez email: iod@krs.pl oraz tradycyjną drogą listowną na adres: Inspektor Ochrony Danych w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa,
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych
w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy.Elektroniczna skrzynka podawcza Krajowej Rady Sądownictwa

Elektroniczna skrzynka podawcza służy do kontaktu z Krajową Radą Sądownictwa i umożliwia składanie skarg i wniosków w formie dokumentu elektronicznego. Możliwe jest również wykorzystanie jej do składania wniosków o udzielenie informacji publicznej. Z elektronicznej skrzynki podawczej mogą korzystać wyłącznie posiadacze konta użytkownika na platformie ePUAP. Dokumenty elektroniczne mogą być składane wyłącznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie są przyjmowane dokumenty elektroniczne na informatycznych nośnikach danych. Dokumenty zawierające oprogramowanie szkodliwe będą odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

 

print