Organizacja

 

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Leszek Mazur - Przewodniczący Rady

dr Dariusz Drajewicz - Wiceprzewodniczący Rady

Wiesław Johann - Wiceprzewodniczący Rady

Marek Jaskulski - Członek Rady

Teresa Kurcyusz-Furmanik - Członek Rady

dr Maciej Mitera - Członek Rady

 

 

RZECZNIK PRASOWY KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

dr Maciej Mitera - Członek Rady

ZASTĘPCA RZECZNIKA PRASOWEGO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

Jarosław Dudzicz - Członek Rady

 

STAŁE KOMISJE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  • do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych
  • budżetowa
  • do spraw wizytacji i lustracji
  • do spraw etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych

KOMISJE PROBLEMOWE KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  • do spraw skarg, wniosków i petycji
  • do spraw kontaktów międzynarodowych
  • do spraw reformy wymiaru sprawiedliwości
  • biblioteczna
  • do spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych

 Skład

Leszek Mazur

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

dr Dariusz Drajewicz

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Wiesław Johann

Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Przedstawiciel Prezydenta RP

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Marek Ast

Poseł na Sejm RP

Jarosław Dudzicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach

Grzegorz Furmankiewicz

Sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Marek Jaskulski

Sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu

Joanna Kołodziej-Michałowicz

Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku

dr Jędrzej Kondek

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bartosz Kownacki

Poseł na Sejm RP

Teresa Kurcyusz-Furmanik

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Krzysztof Kwiatkowski

Senator RP

Ewa Łąpińska

Sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

Zbigniew Łupina

Sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju

dr Maciej Mitera

Sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Arkadiusz Mularczyk

Poseł na Sejm RP

dr Maciej Nawacki

Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

Dagmara Pawełczyk-Woicka

Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

Rafał Puchalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Kazimierz Smoliński

Poseł na Sejm RP

Paweł Styrna

Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce

Bogdan Zdrojewski

Senator RP

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

 

prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

 

 

 

 

   

 

Ewa Łąpińska

Sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

print