Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Rzecznicy Dyscyplinarni - Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz ich zastępców przez utworzenie odrębnej komórki organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych

Piotr SCHAB – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

został powołany przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych na czteroletnią kadencję z dniem 4 czerwca 2018 r.

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych (powołani przez Ministra Sprawiedliwości z dniem 18 czerwca 2018 r.):

-         Michał Lasota, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim,

-         Przemysław Radzik, sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim.

               Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych są oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów apelacyjnych i sądów okręgowych. W sprawach pozostałych sędziów sądów okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych uprawnionym oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie apelacyjnym, a w sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych – zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym.

"Zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych i sądach okręgowych powołuje Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych spośród 3 kandydatów, przedstawionych - odpowiednio - przez Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji lub Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu."

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych może przejąć sprawę prowadzoną przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym i przy sądzie apelacyjnym, a także przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia, z tym, że w przypadku Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie apelacyjnym sprawę może przekazać do prowadzenia lub wyznaczyć do jej prowadzenia innego zastępcę tylko spośród zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądach apelacyjnych.

 

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych

mjr Andrzej WILCZEWSKI – sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni, powołany uchwałą nr 486/2014 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 grudnia 2014 r. na czteroletnią kadencję z dniem 1 lutego 2015 r.

(pełni funkcję na podstawie art. 116 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym do czasu powołania nowego Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych przez Ministra Sprawiedliwości - po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i Krajowej Rady Sądownictwa).

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych jest oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów wojskowych sądów okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów wojskowych sądów garnizonowych.

W sprawach pozostałych sędziów sądów wojskowych zadania te realizuje Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych - mjr Krzysztof Baranowski, sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie.

 

 

Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych i Okręgowych

powołani przez Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych –
Piotra Schaba.

 

W związku z powołaniem lub powierzeniem obowiązków (art. 112 § 12 i § 13 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.)

funkcje Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Apelacyjnych pełnią:

 

Sąd Apelacyjny w:

funkcję zastępcy rzecznika
pełni sędzia

w Białymstoku

Andrzej CZAPKA

w Gdańsku

Krzysztof CIEMNOCZOŁOWSKI

w Katowicach

Aleksander SIKORA

w Krakowie

Tomasza SZYMAŃSKI

w Lublinie

Dorota JANICKA

w Łodzi

Zbigniew MIERZEJEWSKI

w Poznaniu

Mariola GŁOWACKA

w Rzeszowie

Stanisław URBAN

w Szczecinie

Piotr BRODNIAK

w Warszawie

Rafał KANIOK

we Wrocławiu

Piotr KRAWCZUK

 

W związku z powołaniem lub powierzeniem obowiązków (art. 112 § 11 i § 12 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U. z 2018 r., poz. 23 ze zm.)

funkcje Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądach Okręgowych pełnią

 

Sąd Okręgowy w:

funkcję zastępcy rzecznika

pełni sędzia

w Białymstoku

Krzysztof KRUK

w Bielsku-Białej

Wojciech PALUCH

w Bydgoszczy

Igor ZDUŃSKI

w Częstochowie

Agnieszka RADOJEWSKA

w Elblągu

Zdzisław KAWULAK

w Gdańsku

Marek SKWARCOW

w Gliwicach

Ewa TRZEJA-WAGNER

w Gorzowie Wielkopolskim

Dariusz HENDLER

w Jeleniej Górze

Zbigniew KLIN

w Kaliszu

Marcin BOROWIAK

w Katowicach

Rafał DOROS

w Kielcach

Małgorzata SOLECKA

w Koninie

Ireneusz FRĄCALA

W Koszalinie

Piotr BOGUSZEWSKI

w Krakowie

Tomasz HENRYCH

w Krośnie

Elżbieta STACHYRAK

w Legnicy

Aleksander ŻURAKOWSKI

w Lublinie

Jacek JANISZEK

w Łodzi

Kamil FEDEROWICZ

w Łomży

Grzegorz SKRODZKI

w Nowym Sączu

Arkadiusz PENAR

w Olsztynie

Beata FARALISZ

w Opolu

Izabela BOGUSZ

w Ostrołęce

Waldemar USTASZEWSKI

w Piotrkowie Trybunalskim

Anna GĄSIOR-MAJCHROWSKA

w Płocku

Joanna CIEŚLAK

w Poznaniu

Antoni ŁUCZAK

w Przemyślu

Anna ROSZKOWSKA

w Radomiu

Stanisław OLCHOWY

w Rzeszowie

Witold OLECH

w Siedlcach

Jerzy KOZACZUK

w Sieradzu

Katarzyna POWALSKA

w Słupsku

Andrzej MICHAŁOWICZ

w Suwałkach

Maciej ROMOTOWSKI

w Szczecinie

Dorota MAZUREK

w Świdnicy

Kamila BORSZOWSKA-MOSZOWSKA

w Tarnobrzegu

Tomasz TURBAK

w Tarnowie

Jacek BANIA

w Toruniu

Lech GUTKOWSKI

w Warszawie

Anna WIELGOLEWSKA

Małgorzata KOSICKA

Warszawa-Praga w Warszawie

Przemysław FILIPKOWSKI

 

                     Tomasz ŁADNY

we Włocławku

Romuald JANKOWSKI

we Wrocławiu

Paweł POMIANOWSKI

w Zamościu

Lesław DĄBROWSKI

w Zielonej Górze

Ewa FLIEGNER

 

 

Paweł POMIANOWSKI
print