Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym

Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają serwis w domenie www.krs.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Rady. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Poniżej przedstawiamy dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach serwera WWW:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Rady nastąpiło przez odnośnik;

 • informacje o przeglądarce użytkownika;

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

 • pierwszy wiersz żądania http;

 • kod odpowiedzi http;

 • serwis internetowy Krajowej Rady Sądownictwa przechowuje informacje i uzyskuje dostęp do informacji już przechowanych potrzebnych do prawidłowego działania strony internetowej oraz w celach statystycznych w tzw. plikach "Cookies" na komputerze użytkownika;

 • brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do tych informacji na komputerze użytkownika przez serwis internetowy Krajowej Rady Sądownictwa.

Ww. dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

W naszym serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu www.krs.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich nadysku. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Krajowa Rada Sądownictwa, 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 30, e-mail: biuro@krs.pl, nr tel.: 22 379-28-40, nr fax: 22 379-27-94.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Krajowej Radzie Sądownictwa:

adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

adres poczty elektronicznej: iod@krs.pl

telefon kontaktowy: (22) 379-28-90

 

Uprzejmię informujemy, że

dzień 31.10.2016 r. jest dniem wolnym od pracy w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników, którzy odwiedzają serwis w domenie www.krs.pl. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Rady. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane
do jakiejkolwiek strony trzeciej.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Poniżej przedstawiamy dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach serwera WWW:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);

 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa;

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Rady nastąpiło przez odnośnik;

 • informacje o przeglądarce użytkownika;

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

 • pierwszy wiersz żądania http;

 • kod odpowiedzi http;

 • serwis internetowy Krajowej Rady Sądownictwa przechowuje informacje i uzyskuje dostęp do informacji już przechowanych potrzebnych do prawidłowego działania strony internetowej oraz w celach statystycznych w tzw. plikach "Cookies" na komputerze użytkownika;

 • brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na przechowywanie
  i uzyskiwanie dostępu do tych informacji na komputerze użytkownika przez serwis internetowy Krajowej Rady Sądownictwa.

Ww. dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

W naszym serwisie okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu www.krs.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich nadysku. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
 że administratorem danych osobowych podanych w korespondencji jest Krajowa Rada Sądownictwa, 02-528 Warszawa,
ul. Rakowiecka 30, e-mail: biuro@krs.pl, nr tel.: 22 379-28-40, nr fax: 22 379-27-94.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) i e), art. 7 i art. 9 ust. 2 RODO i w celu realizacji zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zakończenia postępowania w sprawie a następnie archiwizowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec sposobu takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych w Krajowej Radzie Sądownictwa:

adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych w Biurze Krajowej Rady Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa

adres poczty elektronicznej: iod@krs.pl

telefon kontaktowy: (22) 379-28-90

print