Od 1 października 2014 r. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych oraz innych czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego obsługującego to postępowanie (zob. ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2014 r. poz. 512).

Powoływanie na wolne stanowiska sędziego sądu powszechnego, o których obwieszczono przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, odbywa się na podstawie przepisów  dotychczasowych - tj. zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w sądach powszechnych obwieszczone przed 1 października 2014 r. dokonuje się drogą tradycyjną (papierową).

Zgodnie z art. 57 § 2 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Krajowa Rada Sądownictwa udostępnia na swojej stronie internetowej system teleinformatyczny obsługujący postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym:

e-nominacje

System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości,

pomoc techniczna jest dostępna pod nr tel. 0 71 748 96 00 

(w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30)

oraz adresem e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTALU E-NOMINACJE

 

 

 

 

( system teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości,

pomoc techniczna jest dostępna pod Nr tel. 0 71 748 96 00

oraz adresem e-mail: workflow@bialystok.sa.gov.pl )

Niniejszym informujemy o planowanej przerwie technicznej w dniu 20 października 2015 w godzinach 18.00 - 22.00
Niniejszym informujemy o planowanej przerwie technicznej w dniu 24 listopada 2015 w godzinach 16.00 - 22.00

Dokumenty dotyczące procedury nominacyjnej na wolne stanowiska sędziowskie zobacz więcej >

Wzór oświadczenia lustracyjnego zobacz więcej >

Informacja o terminie rozpatrywania przez Krajową Radę Sądownictwa spraw o powołanie
do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziowskich
zobacz więcej >

Wykazy osób, w stosunku do których Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego zobacz więcej >

Informacja o terminie rozpatrywania przez Krajową Radę Sądownictwa spraw o przeniesienie
w stan spoczynku
zobacz więcej >

Klauzula informacyjna dla osób, których indywidualna sprawa podlega rozpatrzeniu przez Krajową Radę Sądownictwa zobacz więcej >

print