sędzia dr Maciej Mitera

telefony kontaktowe:
783-700-500
+48 22 379 27 50

   z-ca rzecznika prasowego  

sędzia Jarosław Dudzicz
501 711 328

e-mail:
rzecznik@krs.gov.pl

adres:
Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30
02-528 Warszawa

print