Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa

jest kontynuacją ukazującego się od 1994 roku Biuletynu.

W nowoczesnej formie prezentuje dorobek Rady: uchwały, stanowiska i opinie podejmowane dla zrealizowania konstytucyjnych i ustawowych zadań oraz dotyczące analizowanych projektów aktów normatywnych.

Przedstawia problematykę wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza kierunki proponowanych i koniecznych reform. Umożliwia wymianę poglądów na najważniejsze dla środowiska sędziowskiego tematy.

Relacjonuje działalność Krajowej Rady Sądownictwa na forum międzynarodowym.

Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa

jest wydawany przez Wolters Kluwer Polska. Ukazuje się w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu.

Informacje o warunkach prenumeraty znajdują się na stronie www.profinfo.pl

 

Dotychczasowe numery kwartalnika:

 

   

 

X
X
print