Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Opinie, stanowiska, uchwały - Opinie i stanowiska 2018 r. - 6-9 listopada - Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 listopada 2018 r. (WO 020-113/18, A342) - Krajowa Rada Sądownictwa

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 listopada 2018 r. (WO 020-113/18, A342)

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 9 listopada 2018 r.

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 9 października 2018 r. (znak: DLPC-I-4191-8/18), zgłasza do niego następujące uwagi.

Zdaniem Rady przepis § 1 powinien przewidywać oznaczenie formularza wniosku odpowiednim symbolem. Uwzględnienie tej propozycji usprawniłoby korzystanie z nowo wprowadzanego formularza i stanowiłoby kontynuację dotychczasowej praktyki funkcjonowania urzędowych formularzy.

Pliki do pobrania:

< powrót

print