Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Opinie, stanowiska, uchwały - Opinie i stanowiska 2018 r. - 6-9 listopada - Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 listopada 2018 r. (WO 401-18/18) - Krajowa Rada Sądownictwa

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 9 listopada 2018 r. (WO 401-18/18)

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 9 listopada 2018 r.

 

Krajowa Rada Sądownictwa uznaje za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej wydanie w dniu 5 listopada 2018 r. przez SSN w stanie spoczynku Stanisława Zabłockiego zarządzenia nr 13/2018 o „zdjęciu z wokandy spraw” wyznaczonych do rozpoznania przez SSN Wojciecha Sycha oraz zaniechania wyznaczania SSN Wojciecha Sycha do składów orzekających, co oznacza faktyczne pozbawienie możliwości wykonywania obowiązków sędziowskich.

Prawo sędziego do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wydanego przez Prezydenta RP aktu powołania na urząd sędziego.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje weryfikowania tej prerogatywy Prezydenta RP przez jakikolwiek organ państwa. Czynności zmierzające do negowania ważności aktu powołania godzą w fundamenty państwa prawnego. W sytuacji, gdy działania takie podejmuje sędzia albo sędzia w stanie spoczynku, okazuje się być on niegodnym powierzonego mu przez Rzeczpospolitą Polską urzędu.

Oczywistym jest, że postanowienie wiceprezesa TSUE z dnia 19 października 2018 r. o sygn. akt C-619/18 w przedmiocie środków tymczasowych nie jest aktem prawotwórczym i nie wywołuje bezpośredniego skutku prawnego w postaci przywrócenia sędziów w stanie spoczynku do służby czynnej, co wynika wprost z jego treści (pkt 1 tiret 3).

Adresatem postanowienia jest Rzeczpospolita Polska, która została zobowiązana do podjęcia działań ustawodawczych. Dopóki stan prawny nie ulegnie zmianie w mocy pozostają skutki wynikające z dotychczas obowiązującego prawa. Oznacza to, że SSN Stanisław Zabłocki pozostaje w stanie spoczynku i podobnie jak pozostali sędziowie SN, którzy przeszli w stan spoczynku, nie może podejmować żadnych czynności o charakterze administracyjnym lub orzeczniczym.

Pliki do pobrania:

< powrót

print