Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Wydarzenia i komentarze - Wydarzenia - Sędzia Włodzimierz Olszewski (1941-2015) - Krajowa Rada Sądownictwa

Sędzia Włodzimierz Olszewski (1941-2015)

Zmarły 5 października 2015 r. Włodzimierz Olszewski, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa w latach 1994-2002, jej Przewodniczącym od 1998 do 2002 roku i Wiceprzewodniczącym od 1996 do 1998 roku.

Jak sam wspominał, najważniejszym osiągnięciem Krajowej Rady Sądownictwa w czasie, gdy jej przewodniczył było uchwalenie, w lipcu 2001 roku, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, wprowadzającej odrębność budżetową sądownictwa. Stała się ona fundamentem dla wzmocnienia niezależności sądów i przyczyniła się do zdecydowanej poprawy sytuacji sądownictwa powszechnego. Wyzwaniem dla Rady w latach 1998-2002 były również liczne starania o zmianę sposobu wynagradzania sędziów. Działania w tym kierunku nie przyniosły jednak systemowych zmian z powodu braku woli politycznej. Zabrakło jej także do wprowadzenia niezależności finansowej Krajowej Rady Sądownictwa, mimo iż dzięki staraniom Rady została przyjęta ustawa o KRS zakładająca samodzielność organizacyjną i budżetową. Stało się to możliwe dopiero w 2007 roku.

Ważnym wydarzeniem w działalności KRS w czasie, kiedy przewodniczył jej Włodzimierz Olszewski była Konferencja Sędziów Polskich. Odbyła się w Warszawie we wrześniu 1999 r. pod patronatem i z udziałem ówczesnego Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas obrad projektami dotyczącymi uproszczenia procedury cywilnej i karnej kierowali Prezesi Sądu Najwyższego prof. Tadeusz Ereciński i prof. Lech Paprzycki, a ustrojowymi i strukturalnymi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. Roman Hauser. W trakcie konferencji przedstawiono „Raport o stanie polskiego sądownictwa”, w którym podkreślono, że jedną z gwarancji niezależności jest odrębność budżetowa sądownictwa. Tę opinię Rady wspierały delegacje sędziów ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Węgier. Na zakończenie przyjęto dezyderat, w którym uznano, że konieczne jest opracowanie kompleksowego programu pozwalającego wyprowadzić polskie sądownictwa z kryzysu. Konferencja przyczyniła się do rozwoju kontaktów międzynarodowych. Szczególnie dobrze przebiegała współpraca z radami sądownictwa Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Ukrainy i Węgier. Jej kontynuacją był udział członków KRS w konferencji sędziów w Lizbonie, seminarium w Strasburgu, a także w Konferencji Prawa Europejskiego w Sztokholmie.

W czasie, gdy Przewodniczącym KRS był sędzia Włodzimierz Olszewski weszła w życie ustawa o ochronie informacji niejawnych, w której zdecydowano o objęciu postępowaniem sprawdzającym sędziów. Kategoryczny sprzeciw Rady wobec takich zapisów, wyrażony w dwóch uchwałach doprowadził do wyłączenia sędziów z obowiązku poddania się postępowaniom sprawdzającym.

Także w tamtym czasie zdecydowano, że potrzebny jest udział członków Rady w zgromadzeniach ogólnych nie tylko ich sądów macierzystych, ale także innych. Zmiana ta miała wpłynąć m. in. na poprawę komunikacji ze środowiskiem sędziowskim.

W jednym z ostatnich wywiadów sędzia Włodzimierz Olszewski wspomina trudne dla sądownictwa lata 90-te, gdy sędziowie mieli złe warunki pracy w nieremontowanych i niedoinwestowanych sądach, niskie wynagrodzenia, a liczba spraw szybko rosła. Na dodatek media i politycy nie sprzyjali środowisku sędziowskiemu i ostro je krytykowali. Sędzia Olszewski jako Przewodniczący KRS próbował przełamać ten trend poprzez udział w programach telewizyjnych i radiowych. Starał się rzetelnie informować o sytuacji w sądownictwie. Dzięki temu najbardziej ostre opinie nieco ucichły.

 

 

 Opr. W. Rudzka

 

 

 

 

 

 

< powrót

print