Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 657

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 1624

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2281

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /modules/assets/vendor/lessphp/lessc.inc.php on line 2335
Komunikaty - Oświadczenie rzecznika prasowego Rady w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - Krajowa Rada Sądownictwa

Oświadczenie rzecznika prasowego Rady w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Z uwagą zapoznaliśmy się z treścią prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Należy z rozczarowaniem odnotować, że Prezydent RP zaakceptował przerwanie kadencji obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa. Co istotne, pięcioletnia kadencja Prezydenta RP i czteroletnia kadencja wybranych członków KRS podlega takiej samej ochronie konstytucyjnej. Podpisując ustawę o KRS uchwaloną przez Sejm 12 lipca 2017 r., Prezydent RP otworzy parlamentowi drogę do przerwania w drodze ustawy zwykłej kadencji innych organów konstytucyjnych, w tym jego własnej.

Zaproponowany przez Prezydenta wybór sędziów w skład Rady przez Sejm, dokonywany kwalifikowaną większością głosów nie usuwa zagrożeń związanych z wejściem w życie ustawy z 12 lipca 2017 r. Nawet jeśli do wyboru sędziów w skład KRS będzie potrzebne większe poparcie posłów, to nadal wybór ten będzie dokonywany przez parlament. Tymczasem z mocy Konstytucji, parlament może obsadzić tylko 6 miejsc w KRS, przeznaczonych dla posłów i senatorów. Ponadto, przyszła KRS będzie niezgodnie z Konstytucją RP podzielona na dwa zgromadzenia, a to składające się w większości z polityków nadal będzie mogło blokować starania o ochronę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o KRS, Sejm ma obowiązek zasięgnięcia opinii Rady w sprawie prezydenckiego projektu nowelizacji. Procedowanie nad poprawką Prezydenta poprzez włączenie jej do drugiego czytania ustawy o Sądzie Najwyższym łamie standardy legislacyjne.

Z sejmowej wypowiedzi posła Stanisława Piotrowicza wynika, że prezydenckie propozycje zmian w projekcie ustawy o Sądzie Najwyższym, mają na celu wyłącznie przesunięcie niektórych kompetencji Ministra Sprawiedliwości ponownie w ręce Prezydenta. Z rozczarowaniem należy zatem odnotować, że propozycje Prezydenta nie służą ochronie niezależności i odrębności Sądu Najwyższego, a jedynie wzmocnieniu jego własnej pozycji. Przypominamy, że zgodnie z art. 144 Konstytucji RP wszelkie nieprzewidziane w tym przepisie kompetencje Prezydenta wymagają dla swojej ważności każdorazowej zgody Prezesa Rady Ministrów.

Apelujemy do Prezydenta RP o odmowę podpisania ustawy o KRS, nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych z 12 lipca 2017 r. oraz rozpatrywanej obecnie ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

 

                                                                              Sędzia Waldemar Żurek
                                                                              Rzecznik Prasowy
                                                                              Krajowej Rady Sądownictwa

 

< powrót

print