Notice: Array to string conversion in /modules/pagination/classes/Kohana/Pagination.php on line 98

Warning: Illegal offset type in /modules/pagination/classes/Kohana/Pagination.php on line 98
Petycje - Petycje - Krajowa Rada Sądownictwa

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1123 ze zm.) na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję zamieszcza się odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz dane dotyczące przebiegu prowadzonego w jej sprawie postępowania. Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję, lub w interesie którego petycja jest składana, ujawnia się wyłącznie za zgodą tego podmiotu.

Petycje

print